top of page

 O NAS

 

 

Przedszkole „Szczęśliwa Trzynastka” jako placówka niepubliczna istnieje od 1 września 2004r.

  Powstało na podbudowie Publicznego Przedszkola nr 13 w Kaliszu .

Nazwę wymyśliły i wybrały w drodze konkursu przedszkolaki w momencie przekształcenia placówki.

Przedszkole  znajduje się w centrum miasta. Mieści się w parterowym, wolnostojącym  budynku, otoczonym  zadrzewionym ogrodem z dwoma placami zabaw dla dzieci. Dysponuje pięcioma, jasnymi  salami z dużą ilością zabawek i kącików, które zachęcają do zabaw. Każda sala posiada zaplecze sanitarno- higieniczne oraz

wyjście na taras i ogród przedszkolny.

Przedszkole prowadzi własną kuchnię w oparciu o zasady zdrowego i racjonalnego odżywiania.

Posiłki nie są limitowane – dla chętnych zawsze znajdzie się dokładka. Nie zmuszamy do jedzenia, ale dbamy,

by dziecko nie odeszło głodne od stołu.  

Kadrę pedagogiczną stanowią młodzi, zaangażowani nauczyciele z wyższym wykształceniem pedagogicznym,

dla których praca z dzieckiem jest pasją. Wykorzystują  aktywizujące metody pracy i nowatorskie rozwiązania. Systematycznie doskonalą się i rozwijają swój warsztat.

Nauczycieli wspomagają pracownicy obsługi i administracji, otwarci na dziecko i jego potrzeby.

 

Organizujemy wiele ciekawych imprez i uroczystości z udziałem dzieci, rodziców i środowiska lokalnego,

które na stałe zagościły w terminarzu przedszkolnym.

 

Proponujemy prowadzone przez specjalistów, wliczone w cenę przedszkola zajęcia dodatkowe: język angielski, rytmika, religia, warsztaty plastyczne, Klub Małego Szachisty, warsztaty teatralne, zajęcia logopedyczne oraz inne dodatkowo płatne na życzenie rodziców - naukę tańca, zabawy z piłką, gimnastykę korekcyjną.

 

Nasi wychowankowie biorą udział w różnych przeglądach i konkursach: plastycznych,  recytatorskich, muzycznych, teatralnych, sportowych zdobywając nagrody i wyróżnienia.

 

Realizujemy programy i projekty edukacyjne o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.

 

Włączamy się w lokalne i ogólnopolskie akcje wspierające potrzebujących.

 

Współpracujemy: 

-  z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną organizując warsztaty i konsultacje dla rodziców.

Wszystkie dzieci są objęte opieką psychologa i logopedy.

 

 

 

bottom of page